MyLaps

Sinds de kerst ben ik weer regelmatig aan het schaatsen. Voor het bijhouden van rondetijden etc. heb ik een 'mylaps' transponder gekocht. Deze transponder is een klein blokje met een unieke code, die je met een bandje om je enkel doet. Tijdens het schaatsen (op de 400 meter baan) wordt iedere passage van de finish-lijn geregistreerd. Tenminste als mylaps voor de ijsbaan beschikbaar is. Hoewel ik niet alle kunstijsbanen in nederland ken, lijken alle banen wel geschikt te zijn voor mylaps. Via de mylaps website, zijn rondetijden, en het aantal ronden op te vragen. Erg handig. Raak ik nooit meer de tel kwijt.

In het kader van mijn home-automation activiteiten heb ik eerder al een led-display gemaakt voor het weergeven van allerlei informatie (temperatuur, water-, gas- en electriciteits- en verbruik, status van de CV, etc). Nu heb ik daar de gegevens van mijn mylaps transponder aan toegevoegd.

Met een perl-script wordt iedere vijf minuten de status van de mylaps website gecontroleerd. Als ik niet aan het schaatsen ben blijft dit zich herhalen. Op het moment dat ik ga schaatsen, worden rondetijden geregistreerd, worden deze doorgestuurd naar mijn home-automation (life-automation) systeem voor weergave op het led-display.

In plaats van het updaten van een home-automation systeem is het mischien nog wel aardiger om automatisch een tweet naar twitter te sturen (bijvoorbeeld met Net::Twitter). Dat is, al zeg ik het zelf, triviaal.

Hier de link naar het mylaps perl script.

results matching ""

    No results matching ""