Elektro:Camp

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober 2010 is een elektro:camp bij het Fraunhofer instituut in Kaiserslautern. Het is een informele conferentie op het gebied van smartgrids en de slimmemeter. Een slimmemeter is een gas- water- en elektriciteits-meter die verbruik meet, zodat dit op afstand (bijvoorbeeld via Internet) kan worden afgelezen. Met zo'n slimmemeter wordt het mogelijk om direct te zien wat het energieverbruik van je woning is. Energiebedrijven, netwerkbeheerders en de overheid zijn op dit moment bezig om slimmemeters te introduceren. Voor consumenten is het meestal mogelijk om de meterkast aan te passen zodat die slim wordt. Dat kan met apparaatjes zoals de Flukso, Enymate, Wattcher en EnyMate. Dit soort apparaatjes kosten typisch honderd euro, en zijn doorgaans eenvoudig zelf te installeren. Zelfbouw is ook mogelijk zoals ik heb beschreven in eerdere berichten. De elektro:camp conferentie-bezoekers zijn allemaal techneuten,hackers, nerds. De onderwerpen zijn voornamelijk technisch. Hieronder worden een aantal presenntaties kort beschreven.

De Flukso

De Flukso was denk ik de belangrijkste reden dat deze conferentie georganiseerd werd. De flukso is een apparaatje wat op iedere meterkast is aan te sluiten om het electriciteitsverbruik te meten. De belangrijkste handeling is dat de stoppenkast open moet om een soort klemmetje om de stroomkabel te zetten. Hoewel dit een eenvoudig klusje is, moet dit met de nodige voorzorg, of bij twijfel door een installateur, uitgevoerd worden. Is de flukso eenmaal geinnstalleerd, dan is via een website (www.flukso.net) direct het energieverbruik van je woning te bekijken. Inzicht in je energieverbruik is de eerste stap naar energiebesparing.

Bart van der Meersche, de man achter de Flukso
Bart van der Meersche, de man achter de Flukso

Bart, de maker van de Flukso presenteerde de laatste ontwikkelingen. Op dit moment is de eerste batch van 500 Flukso's uitverkocht, en wordt gewerkt aan een nieuwe versie met uiteraard meer mogelijkheden. Met name voor techneuten: remote flashing (ISP), meer I/O pins en meer mogelijkheden om een eigen sensorboard te plaatsen ipv het standaard Flukso sensorboard.

Discovergy

Het duitse bedrijfje discovergy (www.discovergy.com) installeert slimmemeters bij particuleren, en verzameld de informatie over het energievebruik die daarvan afkomt. Zo'n meter genereerd typisch 150MB per maand. Die informatie wordt doorgerekend en geanalyseerd met als doel om dezelfde gebruiker te adviseren over mogelijke energie-besparingen. Een voorbeeld is een oude koelkast. Uit de metingen wordt herkend dat er een niet-efficiente koelkast is geinstalleerd. Op basis daarvan wordt berekend wat het effect is (in geld) van het aanschaffen van een nieuwe zuinigere koelkast. Op basis van de uitkomst wordt de klant geinnformeerd met een gericht advies. Het grootste probleem waar het bedrijjfje aan werkt is het goed herkennen van individuele apparaten op basis van metingen in de meterkast. Het financiele model is ook interessant. Voor 69 euro kan je aansluiten met daarbovenop een abbonement van 5 euro per maand. Daarnaast is er ook nog een no-cure-no-pay regeling. Als de nahaalde besparing kleiner is dan het abbonementsbedrag, dan wordt het bedrag terugbetaald. Hoe wordt omgegaan met het privacy-aspect. Discovergy denkt er namelijk over om de meetinformatie geanonimiseerd door te verkopen aan geinteresseerde partijen...

Demand Side Management

Demand Side Management is het op afstand in/uitschakelen van stroomverbruikers om het totale energieverbruik van huishoudens en bedrijven te reguleren. In het stroomnetwerk van Nederland moet vraag en aanbod steeds op elkaar zijn afgestemd. S'nachts wordt er minder energie vebruikt dan overdag, wat betekent dat centrales op die moment meer energie moeten leveren, dan wel afschakelen omdat er geen vraag is. Met de komst van alternatieve energiebronnen (zonnepanelen, windmolens, WKKs) en de verwachte groei daarvan in de toekomst wordt het steeds moeilijker om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Om deze reden wordt onderzocht hoe grote energieverbruikers thuis (wasmachines, wasdrogers, warmtepompen) kunnen worden geregeld op basis van beschikbare energie: 'Als het hard waait, gaat de wasmachine aan'. Op het eerste gezicht lijkt voor gebruikers niet wenselijk 'ik wil wassen wanneer ik dat zelf wil'. Dit wordt anders op het moment dat het energiebedrijf aanbiedt om de stroom in dat geval voor een laag tarief of zelfs gratis aan te bieden: het inschakelen en uitschakelen van een energiecentrale kost veel geld.

Serving the non-geek

Op dit moment zitten de slimmemeters nogal in de nerd/geek hoek: mannen van middelbare leeftijd met een technische achtergrond. Hoe kunnen andere gebruikersgroepen: vrouwen, bejaarden toegang krijgen tot de slimmemeter. Dat is een eerste instantie een kwestie van de installatie, die vergelijkbaar is met het installeren van een ADSL/kabelmodem, eenvoudiger maken. Anderzijds lijkt er een behoefte te zijn aan andere vormen van terugkoppeling van het energiegebruik. De 'geek' kan prima leven met getallen. Anderen hebben waarschijnlijk behoefte aan andere vormen van terugkoppeling.

Volkszaehler.org

Volkszaehler.org is een initiatief uit duitsland die zelfbouw slimmemeters ontwikkeld. Deze groep is vooral bezig om hardware aan te passen (lees hacken) om daar goedkoop slimmemeters van te maken. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van bestaande hardware (internet routers, dockinng stations, settop-boxen) die het Linux operatinng system kunnen draaien.

results matching ""

    No results matching ""