CV besturing met een Arduino microcontroller

In plaats van de FHT8W (zie mijn voorgaande post) ben ik zelf aan de slag gegaan om mijn FHT kamerthermostaten aan de CV te koppelen. Voor wat hij biedt vind ik de FHT8W een vrij simpel (en duur) apparaat. Uitbreiden (bijvoorbeeld besturen via GSM of Internet) is niet mogelijk. De koppeling heb ik gemaakt op basis van een Arduino microcontroller. In dit geval een JeeNode USB. De JeeNode is compatible met de Arduino, draait op 3Volt en is voorzien van een 868Mhz zend en ontvang module (die het FHT signaal wel kan verzenden, maar jammergenoeg niet kan ontvangen). De pinnetjes van de JeeNode zijn zodanig gerangschikt in groepjes met steeds dezelfde layout. Dat is erg handig voor het aankoppelen van extra eletronica.

De JeeNode
De JeeNode

Functioneel bestaat de besturing uit de volgende componenten: Een ontvanger (RX-868, elv.de) voor het draadloze signaal van de FHT kamerthermostaten, Een optocoupler (4N35) waarmee de CV kan worden in of uitgeschakeld. Daartussen zit een JeeNode die het FHT signaal decodeerd, bepaalt of er warmtevraag is, en vervolgens de optocoupler aanstuurt. Die optocoupler is verbonden met de zgn. DIGI ingang van mijn Remeha Celcia 20 thermostaat. Als deze ingang wordt gesloten gaat de CV over naar de spaarstand. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

In het schema is het niet aangegeven, maar de JeeNode wordt gevoed via de miniusb aansluiting. De optocoupler en de RX868 zijn op twee afzonderlijke pluggen gesoldeerd zodat deze zo op een JeeNode kunnen worden gezet. Hieronder de beide gesoldeerde pluggen

De RX868 OOK receiver met een plug voor de JeeNode
De RX868 OOK receiver met een plug voor de JeeNode
De optocoupler in een plug voor de JeeNode
De optocoupler in een plug voor de JeeNode

Na het in elkaar zetten ziet het geheel er zo uit (De JeeNode zit nu op de kop).

JeeNode met RX868 OOK receiver en optocoupler
JeeNode met RX868 OOK receiver en optocoupler

Bij het maken van de software op de JeeNode ben ik uitgegaan van het mooie voorbeeld van de JeeLabs website voor het werken met 'OOK' signalen. Dit voorbeeld heb ik uitgebreid met een decoder voor het FHT protocol. Meer informatie over het FHT protocol is beschikbaar op deze wiki. Om het zo simpel mogelijk te houden wordt alleen berichten met een ventielstand gebruikt (cmd = 0x06). Per kamerthermostaat wordt de laatst bekende ventielstand bijgehouden. Als minimaal 1 kamerthermostaat een ventiel heeft geopend wordt de DIGI ingang van de CV thermostaat gesloten, en gaat de CV aan.

results matching ""

    No results matching ""