Samen energie opwekken

Graag wil ik samen met andere dorps- en streekgenoten ideeën en projecten bedenken én tot uitvoering brengen waarmee een beter klimaat en duurzaam leven weer iets dichterbij komt. Het lijkt me bijvoorbeeld mooi om dichtbij huis met dorps- en streekgenoten schone energie op te wekken. Gewoon het hele productieproces dichtbij huis, dat schijnt efficiënter te zijn, en ik kan het mijn kinderen tenminste ook begrijpelijk uitleggen en laten zien!

Onlangs ben ik daarom lid geworden van de coöperatieve verenigingen de Zonvogel en Windvogel. Het zijn verenigingen die via een coöperatie installaties van wind- of zonne-energie oprichten waarbij de leden gezamenlijk eigenaar zijn en bij opbrengsten van de windmolen of zonnepanelen hier gezamenlijk in delen. Door samen te werken is het mogelijk om een grote molen of grote zonnepaneel installatie aan te installeren op de meest ideale plek.

Kunnen we in Noordhorn of omgeving niet tot zo’n soort initiatief komen of hierbij aansluiten? Het zelf-leveringsmodel – hoewel nog niet voldoende ondersteund door de huidige regering – wordt gezien als de manier van energie opwekken voor de toekomst. Energiebedrijven zullen in de toekomst niet meer alleen energie opwekken en verspreiden. Veel meer zullen energiebedrijven – samen met kleinere en grotere particuliere initiatieven waarbij energie wordt opgewekt – als verspreider en verbinder die energieleveranciers dienen. Noordhorn en omgeving zou één van die initiatieven kunnen worden.

Vind je het ook een sympathieke gedachte? Laten we dan samen gaan mijmeren, praten om vervolgens acties te ondernemen om deze realiteit dichterbij te brengen. Dus heb je ook wel eens aan het aanschaffen van zonnepanelen gedacht? Wil je meedoen in een zonne– of windenergie project dichtbij huis en daar je eigen stroom van geleverd krijgen? Wil je groen investeren in schone energie en daar in de toekomst een mooi rendement (bij windvogel nu tussen de 5 en 10%) op verdienen? Vind je het leuk om samen met dorps- en streekgenoten tot concrete plannen te komen? Kom dan ook langs en brainstorm mee over mogelijkheden dichtbij huis.

results matching ""

    No results matching ""